O nama

VIZIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA

Vrtić kao „Dječja kuća radosnog odrastanja“ u kojoj se svako dijete osjeća sigurno, sretno i zadovoljno.

MISIJA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA

Vrtić u kojem se osjeća ugodno ozračje, prostor koji je siguran i poticajan, u kojem djeca uče čineći, poštuju se dječja prava, razvijaju individualni potencijali djece, jača roditeljska kompetencija, surađuje na način međusobnog uvažavanja i potiče profesionalni rast i razvoj.

ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

Naš vrtić je mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta. U njemu se u svim odgojnim skupinama kontinuirano stvara poticajno odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima priliku ostvariti raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima.

Naš vrtić je mjesto istraživanja, otkrivanja i aktivnog učenja djeteta. U njemu se organizira okruženje u kojem je djeci omogućeno istraživanje različitih fenomena i stjecanje raznovrsnih iskustava i znanja.

U našem vrtiću djeca stvaraju i kreativno se izražavaju u različitim izražajnim formama. Radimo na osnaživanju različitih simboličkih izričaja djeteta, uključujući likovne, grafičke, pokretne, verbalne, gestikulacijske i druge ekspresivne modalitete. Djecu pritom potičemo na korištenje različitih izražajnih medija, te stvaralačko izražavanje vlastitih ideja, iskustava i emocija.

Naš vrtić nastoji biti mjesto kvalitetnih odnosa, suradnje, tolerancije i demokratičnog življenja. Vrtić njeguje fleksibilan pristup u oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa te nastoji napustiti svaki oblik uniformiranja aktivnosti djece. Prepoznajemo i prihvaćamo individualizam svakog djeteta, kao i svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji, stvarajući tako inkluzivno okruženje.

DJECA SU GRADITELJI NOVOGA SUTRA, NO ODGOJITELJI SU GRADITELJI NJIHOVA DANAS ZA BUDUĆE SUTRA.

KAKO ĆE BUDUĆE SUTRA IZGLEDATI, NAJVIŠE OVISI O ODGOJNOM UTJECAJU I OBRAZOVANJU SADA, OVDJE, DANAS…..(L.Kihas)