Programi

ORGANIZACIJA PROGRAMA
Vrtić obavlja djelatnost u okviru 40-satnog radnog tjedna.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :

1.Cjelodnevni program – 10-satni program
-za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
-za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života

2.Program predškole

– minimalni program predškolskog odgoja za djecu pred polazak u školu koja
nisu obuhvaćena redovnim polaskom Vrtića, u trajanju od 250 sati.

3. Kraći programi –

Kraći program engleske igraonice,
kraći program likovne igraonice,
program dramske igraonice,
program sportske igraonice,
program glaben igraonice,
program eko igraonice”MALI ČUVARI PRIRODE”

 

Svi programi verificirani su od strane MZOŠ.

Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu zadaću osigurati najpovoljnije uvjete

za ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića, a to je zadovoljavanje svih potreba djeteta ,

te poticanje djetetovog cjelovitog razvoja i pripadnosti okruženju.