Programi

ORGANIZACIJA PROGRAMA
Vrtić obavlja djelatnost u okviru 40-satnog radnog tjedna.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :

1.Cjelodnevni program – 10-satni program
-za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
-za djecu vrtičke dobi od 3 do 7 godine života

2.Program predškole

– minimalni program predškolskog odgoja za djecu pred polazak u školu koja
nisu obuhvaćena redovnim polaskom Vrtića, u trajanju od 250 sati.

3. Kraći programi –

Kraći program engleske igraonice,
program dramske igraonice,
program sportske igraonice,
program glaben igraonice,
program eko igraonice”MALI ČUVARI PRIRODE”

 

Svi programi verificirani su od strane MZOŠ.

Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu zadaću osigurati najpovoljnije uvjete

za ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića, a to je zadovoljavanje svih potreba djeteta ,

te poticanje djetetovog cjelovitog razvoja i pripadnosti okruženju.