Programi

Dječji vrtić provodi sljedeće verificirane programe odgoja i obrazovanja:

  • cjelodnevni primarni redovni program rada za djecu rane i predškolske dobi
  • program predškole
  • eko program vrtića

Osim redovitih i posebnih cjelodnevnih programa , Dječji vrtić može provoditi i verificirane kraće programe:

kraći program ranog učenja engleskog jezika

  • kraći informatički odgojno obrazovni program za djecu predškolske dobi
  • kraći likovni program
  • kraći eko program “Mali čuvari prirode”
  • kraći sportski program
  • kraći dramsko lutkarski program
  • kraći glazbeni program
  • kraći program folklorno plesne igraonice