Upravljanje vrtićem

Dječji vrtić „Potočnica“ obavlja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač i vlasnik je Općina Pitomača.

Sjedište vrtića je u Pitomači, Trg kralja Tomislava 12/1

Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača ustrojen je kao samostalna i jedinstvena organizacija za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci predškolske dobi. U Vrtiću se ostvaruju programi: odgoja, njege, zaštite djece, stručno pedagoški poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i drugi. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova.

Upravno vijeće odlučuje o:

  • stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića sukladno odredbama Zakona,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članovi Upravnog vijeća su:

1. Svetlana Bastalić – predsjednica Upravnog vijeća

2. Jelena Bedeković – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

3. Jelena Begović

– imenovani od strane Osnivača iz reda javnih djelatnika

4. Valerija Jakupec – predstavnica roditelja korisnika vrtića

5. Vesna Gregurek – predstavnica odgojitelja


Važno je spomenuti da je Upravno vijeće kao organ upravljanja vrtićom vodi odgovornu i primjerenu brigu o vrtiću, te svojom cjelokupnom aktivnošću nastoji pridonijeti njegovom napretku i afirmaciji.