OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2020./2021.

Raspisuje se Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“.

U Vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2020. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

Na oglas se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

OGLAS_ZA_UPIS_DJECE_U_DJEČJI_VRTIĆ

ZAHTJEV_ZA_UPIS_U_MALU_ŠKOLU

Obrasci za upis mogu se naći i na web stranicama Općine Pitomača – http://pitomaca.hr/javna-nabava-natjecaji-i-pozivi/javni-oglasi/