ZELENA ČISTKA-u dječjem vrtiću „Potočnica”

Jedan od glavnih ciljeva kampanja Zelene čistke je osvješćivanje pravilnog odnosa prema okolišu te odgoj i obrazovanje za isti. Ova godina je deveta u kojoj se diljem zemlje nastoji osvijestiti važnost čistog okoliša i okupiti građane, posebice najmlađe u zajedničkom cilju za bolju i zeleniju budućnost.

Ovogodišnju kampanju obilježila je epidemija koronavirusom. Prilagodivši se situaciji, vraćamo se pomalo i aktivnostima u sklopu kampanje, imajući na umu važeće epidemiološke mjere. Sudjelovanje najmlađih u akcijama čišćenja uvijek je od iznimne važnosti budući da su upravo oni generacije koje treba osnažiti za aktivan doprinos očuvanju okoliša kroz pravilno odvajanje i odlaganje otpada.