Važnost boravka na zraku i slobodne dječje igre

Danas je slobodna dječja igra vrlo podcijenjena, nažalost premalo se zna o njezinoj važnosti. Ovdje želim skrenuti pažnju više na slobodnu igru u dvorištu, šumi, polju, parku…Za dječji razvoj od izuzetne je važnosti kretanje, a danas se djeca u kolicima voze do pete, ne dopušta im se da skaču, penju, trče. Takav način odgoja oštećuje njihov razvoj. S druge strane pomodno je djecu upisivati na koje kakve aktivnosti koje se plaćaju. Nemojte djeci krasti djetinjstvo, omogućite im što više slobodne igre, dopustite im da se zamažu, padnu i nemojte od toga praviti dramu, nemojte ih previše zaštićivati, pustite da im bude dosadno, jer dosada stvara kreativnost. Pod kreativnošću se ne misli na hrpu igrica na playstationu, mobitelu, tabletu koje lako možete ponuditi svojem djetetu.