Tintilinići rastu i razvijaju se kroz igru

Do sada smo već nekoliko puta istaknule važnost igre u različitim kontekstima, a ono što je još bitno za naglasiti je da je igra najbolji alat za učenje kod djece. Na učenje treba gledati očima malenoga djeteta – kao prirodno i ugodno usvajanje vještina i znanja kroz igru. Za djetetov cjelokupni razvoj važno je omogućiti mu igru kao prostor za učenje – prostor u kojem ostvaruje aktivnu interakciju s okolinom, stječe nova iskustva te pokušava razumjeti kako funkcionira svijet oko njega.

Na koji način možete kod kuće omogućiti djetetu učenje kroz igru?
· odvojiti vrijeme samo za igru s djetetom
· slijediti djetetove interese
· iskoristiti sva moguća iskustva koja pruža svakodnevni život
· uključiti u igru sva osjetila
· improvizirati i dopustiti djetetu da improvizira