Ribice upoznavaju svijet boja

Tjednu aktivnost u odgojnoj skupini Ribice započeli smo zapažajući boje koje nas okružuju. Kroz razne poticaje približili smo djeci pojam boje. Najviše aktivnostima pridruživanja s obzirom da je ovo jaslička skupina. Pojedina djeca znaju i imenovati boje. No naš cilj je bio s obzirom na kronološku dob djece uočavanje i pridruživanje boja. Naša Ribice sa zanimanjem su prihvatile zadanu temu. Istraživali smo našu okolinu i kroz igru upoznavali boje. Aktivnosti su bile organizirane i na igralištu našeg vrtića, gdje smo okruženi šarenilom boja. Učili smo i pjesmicu “Zeleno”, koju su djeca vrlo brzo usvojila jer je osmišljena kao pokretna igra. U našoj galeriji pogledajte kako su naše aktivnosti izgledale.

Odgojiteljice Tea i Marina