Povijest vrtića

Dječji vrtić “Potočnica” Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava 12/1 , 33405 Pitomača
Tel. 033/782-287
E-mail: vrticpotocnica@net.hr
Web: http://www.vrtic-pitomaca.hr/
Radno vrijeme Vrtića: 6:00 – 18:00
Ravnateljica: Marija Jakelić


 


Povijest vrtića

Zahvaljujući društvu « Naša djeca» koje adaptira nedovršenu zgradu u okviru pitomačkog društvenog doma 01. 05. 1969. godine otvara se prvi dječji vrtić. Formira se mješovita grupa od dvadesetero djece starosti od tri do sedam godina. Vrtić djeluje samostalno, a prva odgojiteljica bila je Katica Cvekan.
Vrtić je imao dnevni boravak, spavaonicu i kuhinju.

Godine 1977. vrtić ima trideset petero djece, podijeljenih, u grupu od tri do pet godina, koju vodi odgojiteljica, kasnije i ravnateljica Zdenka Kratohvil i grupu od pet do sedam godina sa odgojiteljicom Đurđom Marjanović. Te godine vrtić je pripojen osnovnoj školi “Petra Preradovića” Pitomača.
Ubrzo je prvi vrtić postao pretijesan i godine 1982./83. vrtić je ponovno adaptiran i nadograđen. Oba dijela vrtića, stari i novi spojeni su u cjelinu. Kapacitet vrtića je udvostručen i otvaraju se tri odgojne skupine i to: mlađa sa petnaestero, srednja sa dvadesetero i starija sa tridesetero djece, što je ukupno šezdeset petero vrtićke djece.

Broj djece raste iz godine u godinu.

Godine 1992. vrtić polazi osamdeset jedno dijete. Ravnateljica vrtića je odgojiteljica Jadranka Ciprijanović.
Zbog velikog interesa otvara se i jaslična skupina.

Jaslična grupa od šesnaestero djece opremljena je potrebnom didaktikom, a o djeci brine odgovarajuće stručno osoblje.
Godine 2001. Marija Jakelić, uz poslove odgojiteljice, preuzima i poslove ravnateljice vrtića.
Godine 2004/05. u dječji vrtić upisano je devedeset šestero djece i vrtić postaje prostorno totalno zagušen i pretijesan.
Kako vrtić pripada Općini, 5. 10. 2004. godine uz “dječji program” vrtičke djece otvaraju se radovi na dogradnji dječjeg vrtića . Izgrađeno je novih 444 korisnih kvadratnih metara za smještaj sto dvadesetero djece.

Vrtić je 15. siječnja 2007. godine dobio uporabnu dozvolu. Tadašnja Predškolska organizacija “Pitomača” u okviru Virovitičko-Podravske županije ispunjava sve zakonom predviđene uvjete boravka djece u predškolskim ustanovama, od primjerenog namještaja do didaktike, sve usklađeno sa dobi djece.

Vrtić raste iz godine u godinu. Za boravak djece koristi se stari dio vrtića u kojemu su smještene tri odgojne skupine i novi dio vrtića u kojemu su smještene četiri odgojne skupine.U cjelodnevnom programu boravi ukupno 155 djece raspoređenih u sedam odgojnih skupina. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru 17. srpnja 2007. godine mijenja se naziv vrtića u Dječji vrtić “Potočnica” .