OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16) i članka 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, KLASA:601-02/20-02/02, URBROJ: 2189/16-20-01 od 19. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje

O G L A S za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2021./2022.

OGLAS_I_ZAHTJEV_ZA_UPIS_DJECE_U_DJEČJI_VRTIĆ_U_PED._GOD._2021.-2022._GOD

ZAHTJEV_ZA_UPIS_DJETETA_U_PROGRAM_PREDŠKOLE