NATJEČAJ za prijam u radni odnos – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

 NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Igraonica sreće“ Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radi obavljanja privremenih poslova, a najduže do 30. rujna 2023. godine.

Uvjeti:

  • NKV, Osnovna škola,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

NATJEČAJ SPREMAČ – ICA

Izjava o nepostojanju zapreka