Jedan mali pauk

Pauci su životinje kojih se djeca najčešće boje. Uz njih najčešće povezujemo i paukovu mrežu koja je jedan od najvećih životinjskih fenomena. I kada se tanke niti te mreže slome, on iznova uporno izrađuje sebi novu. Tako mreže postaje dom u kojem pauk nalazi sebi život.
Dječji svijet tijekom odrastanja potiču i za njega velik značaj imaju priče, koje se pričaju ili čitaju, te igre i razne aktivnosti kroz koje djeca mogu proraditi različite strahove koji se javljaju u toj ranoj dobi. Od pauka djeca mogu naučiti kako biti uporan, kreativan, vrijedan, odlučan te kako obnavljati uništeno.