Javni oglas za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Javnog oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2016./2017.

Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji da se upis djece za program predškole (tzv. male škole) vrši u prostorijama Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I. Potrebita dokumentacija za upis može se podići u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Dječjeg vrtića „Potočnica“, Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, web stranicama Općine Pitomača www.pitomaca.hr i web stranicama Dječjeg vrtića „Potočnica“ www.vrtic-pitomaca.hr.

OGLAS ZA MALU ŠKOLU