Gljivice uživale u aktivnostima sijanja i sađenja cvijeća i povrća.