“Gljivice” na jesenskoj svečanosti

Gljivice su prisustvovavši na Jesenskoj svečanosti pozdravile dolazak Jeseni. Predstavu o Jeseni pažljivo su pratili kao i nastupe djece.