FOTO: Izlet u Đurđevac

Može li Stari grad Đurđevac biti mjesto odlične zabave za djecu? Ooo, da, može, itekako može! Kad se spoje povijesno i moderno, tradicionalno i egzotično, jedinstvene igre, odlična ekipa iz DV Potočnica iz Pitomače i Kakva zabava tete, jedini mogući rezultat je 100% zabava!!!