EKO KUME DARIVALE MALIŠANE

U ime djece i svih djelatnika dječjeg vrtića Potočnica zahvaljujemo našim eko kumama gđi Bartolić i gđi Drvenkar na vrijednoj donaciji, čajevima i računalima za našu djecu.