ADAPTACIJA U RIBICAMA

Polazak u jaslice predstavlja za svako dijete veliku promjenu u životu. Svakom je djetetu potrebno određeno vrijeme tijekom kojeg će se prilagoditi novoj sredini. To vrijeme u kojem se dijete, odgojitelj, ali i roditelji prilagošavaju novonastalnoj situaciji i u kojem se uspostavlja socio-emocionalna veza djeteta i odgojitelja nazovamo adaptacijski period. Naše “Ribice” polako usvajaju dnevnu rutinu, uživaju u svakodnevnoj igri istraživajući potencijalno okruženje.

Odgojiteljice: Marina i Martina