Adaptacija i opremanje dijela potkrovlja postojeće zgrade za jednu jedinicu vrtićke dobi

Projekt „Adaptacija i opremanje dijela potkrovlja postojeće zgrade za jednu jedinicu vrtićke dobi“” provodi Općina Pitomača u sklopu Dječjeg vrtića “Potočnica” u Pitomači. Cilj i svrha ulaganja je kroz adaptaciju dijela potkrovlja osigurati infrastrukturni i materijalni kapacitet za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će se osigurati 1 dodatni dnevni boravak za pružanje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ te će se povećati kapacitet za 20 novih mjesta ciljane skupine djece u dobi od 3 do 7 godina s područja općine Pitomača.

Vrijednost investicije je 95.560,42 EUR (719.999,98 KN), a financira se u 100% iznosu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost broj NPOO.C3.1.R1-I1.01.0075 sklopljen s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na rok od 30 mjeseci u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv.

HR Financira Europska unija POS manja scaled