NATJEČAJ za prijam u radni odnos – pomoćnik/ica za djecu s teškoćama u razvoju ili stručnog komunikacijskog posrednika/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. i 101/23) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

pomoćnika/ice za djecu s teškoćama u razvoju ili stručnog komunikacijskog posrednika/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 30. rujna 2026. godine –  1 izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:

  • SSS, četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,
  • da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

    Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

    Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

DJEČJI VRTIĆ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU