NATJEČAJ za prijam u radni odnos – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. i 101/23) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

 ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti:

  • VŠS odgojitelj predškolske djece (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ -NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA