Dani zdravlja i higijene u Tintilinićima

Proteklih dana saznali smo nešto više o načinu brige za naše zdravlje. Djeca su uz pomoć slikovnica, priča, pjesmica, raznovrsnih igara i poticaja obogatila spoznaje o vlastitom tijelu, o važnosti fizičke aktivnosti za zdravlje, osobnoj higijeni i pravilnoj prehrani. Oformili smo centar liječnika u kojem su djeca provodila simboličku igru, igru uloga, uživljavanja u ulogu liječnika, medicinskih sestara i pacijenata. Međusobno su se pregledavali i postavljali „dijagnoze“. Ovom aktivnošću nastojale smo potaknuti dječju pažnju, koncentraciju, samostalno zaključivanje, ali i doprinijeti usvajanju pravilnih higijenskih navika kao i važnosti zdrave prehrane.