Čitanje slikovnice “Uhvatio sam gnoma” u odgojnoj skupini “Lavići”

U sklopu projekta “Naša mala knjižnica” u odgojnoj skupi “Lavići” stigli smo do čitanja treće slikovnice pod nazivom ” Uhvatio sam gnoma”. Djeci vrlo zanimljive. Nakon čitanja slikovnice u razgovoru o pročitanom djeca su izjavila da nije lijepo što je dječak zatvorio gnoma u staklenku mada gnom nije bio dobar.

Empatični su i zabrinuti jer je gnom bio gladan i bez prijatelja. Osvijestili smo kod djece potrebu da razumijemo druge i opraštamo pogreške i loše ponašanje te budemo empatični i dobri prema drugima. Kroz razne aktivnosti na zadanu temu približili smo djeci sadržaj slikovnice , učili prostorne odnose i nove pojmove.

Na kraju ove naše pustolovine s gnomom kojeg smo nazvali “Gnom Lavić”, organizirali smo radionicu s našom dragom Ivanom Hegeduš, Mateovom mamom koja je s puno strpljenja, ljubavi i truda s djecom izradila gnoma od pedagoški neoblikovanog materijala. Ovim putem joj se od srca zahvaljujemo. Razveselili ste naše Laviće i naučili ih novim vještinama.

Odgojiteljice Lana i Marina