ZIMSKA IGRA

Nada Sabadi

Mala kišna kap s oblaka je pala
i dugo se dugo u letu igrala.
A bilo je jako hladno
pa joj se smrznuo nosić,
pa su joj se smrznule uši,
pa su joj se smrznuli prstići
i tada je krenula kući.

Kad se u zrcalo pogledala,
snježnu je pahuljicu ugledala.
Zadivljeno je prošaptala blijeda lica:
– Lijepa sam kao Snjeguljica!

Dugo smo je čekali i konačno nam je stigla – Zima. Oduševljeno smo promatrali snijeg i uživali u zimskim igrama, a ostale sadržaje i aktivnosti u skupini prilagodili aktualnim vremenskim prilikama i godišnjem dobu.