Iščekivanje svetog Nikole u Sovicama

SVETI NIKO SVIJETOM ŠETA

Sveti Niko svijetom šeta

traži djecu svoju

jer za svako dobro dijete

ima stvarcu koju.

Tra-la-la-la-la-la-la doć’ će Sveti Nikola!

I pred našom stat’ će kućom

jer smo dobri bili

pa smo dragom Svetom Niki

danas vrlo mili.

Tra-la-la-la-la-la-la doć’ će Sveti Nikola!

Pročit’o je naše želje

što se s duša rune

Sve će naše cipelice

biti s darom pune.

Tra-la-la-la-la-la-la doć’ će Sveti Nikola!

A gdje djeca dobra nisu

tu se šibe laća

Za njim ide crni krampus

šiba im je plaća.

Tra-la-la-la-la-la-la doć’ će Sveti Nikola!

Kako su se Sovice pripremile za dolazak svetog Nikole i što im je donio u vrtić možete vidjeti na sljedećim fotografijama.