Vrtić je važan za Tintiliniće

U vrtiću djeca postaju pripadnici male zajednice. Počinju druženja s drugom djecom, stvaraju se prva prijateljstva, prve zajedničke igre i suradnje. Kao i prve nesuglasice i svađe. One su jedan od načina na koji dijete uči i vježba kako postupati u određenim situacijama, dogovoriti se, izraziti ono što želi ili ne želi, odnosno osvijesti svoje potrebe i nauči kako regulirati emocije.

Boravak u vrtiću potiče dječju autonomija na način da dijete samo izabere čime se želi baviti, želi li crtati, igrati se lutkama, odigrati društvenu igru s prijateljima ili se samo malo odmoriti i prolistati slikovnicu. Bitno je da dijete ima mogućnost otkriti što ga zanima i u tom području razvija dalje svoje vještine. Dijete je u vrtiću s drugom djecom, uči se kako je to biti dio neke skupine, strpjeti se i čekati na red. Postoje pravila ponašanja kojih se treba pridržavati i koja vrijede za svu djecu i odrasle.

Vrtić priprema dijete za školu odnosno priprema dijete za daljnji život. Dijete koje je samostalno, koje je osvijestilo što ga interesira, dijete koje zna čime se voli igrati, zna kakve aktivnosti mu odgovaraju, može surađivati s drugom djecom i odraslima te razvija svoje vještine i graditi pozitivnu sliku o sebi. Postoje brojne dobrobiti za dijete kada ono pohađa dječji vrtić. Važno je da vi roditelji i vaše dijete imate povjerenja u vrtić i da vam se sviđa što ono boraviti tamo. Djeci je od svega najvažnija igra.