Mjesec knjige u Pčelicama

Povodom mjeseca hrvatske knjige Pčelice su posjetile Knjižnicu i čitaonicu Pitomača. Tamo ih je dočekala knjižničarka Irena koja je djeci objasnila način posudbe knjiga, provela ih kroz knjižnicu te pokazala nove i zanimljive dječje knjige. Osim u mjesecu knjige, odgojitelji u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu koriste dječje knjige ili slikovnice, ovisno o dobnoj skupini djece. Kvalitetna slikovnica pred djecom otvara niz životno važnih tema i iskustava. Posredstvom slikovnice djeca od najranije dobi usvajaju estetske, etičke i humane vrijednosti te razvijaju ljubav prema čitanju.

Cilj obilježavanja mjeseca knjige je pružiti djeci mogućnost zajedničkog druženja, listanja i komentiranja slika, prorađivanja iskustava i doživljaja (crtanje, igra lutkama, dramatizacija, ples i sl.). Kod djece se njeguje pravilan odnos prema knjizi, što znači pažljivo listanje stranica, popravak potrganih stranica te odlaganje knjige nakon čitanja na prikladno mjesto. U našoj sobi oformirali smo centar knjiznice, obogatili ga novim slikovnicam te izradili clanske iskaznice gdje su djeca pokazala veliki interes za ovakvom simboličkom igrom uloga.