Pčelice se uključile u međunarodni projekt Say hello to the World

Projekt Say hello to the world povezuje djecu po cijelom svijetu. Projekt je međunarodnog karaktera, preko kojeg se djeca u vrtićima međusobno povezuju preko video mreže gdje se mogu vidjeti uživo, mahnuti, naučiti prve strane riječi… Cilj projekta je povezivanje vrtića iz dvije države, no može biti i povezivanje između dva grada iste države. Projekt se provodi na principu 5 prstiju, gdje svaki prst označava jednu temu:

1.Palac – Ovo sam ja
2.Kažiprst – Ja i moja obitelj
3.Srednji prst – Ja i moj grad
4.Mali prst – Ja i moja država
Dlan – sažetak svih prstiju

Djeca kroz igru i pod mentorstvom odgojitelja upznaju različite kulture i tradicije, otkrivaju domaće okruženje i širi svijet, oblikuju nacionalnu i drzavnu svijest, razvijaju stvaralaštvo, upoznaju sigurno korištenje računala, uče nove riječi…