NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ STRUČNOG SURADNIKA/ICE – PSIHOLOGA/ICE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19. i 57/22) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – STRUČNOG SURADNIKA/ICE – PSIHOLOGA/ICE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Uvjeti:

  • VSS magistra/profesor/diplomirani psiholog, (završen diplomski sveučilišni studij ili diplomirani specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

   Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

   Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK – ica -PSIHOLOG-ica NA NEODREĐENO VRIJEME