Kako Tintiliniće potičemo da međusobno komuniciraju

Poticati govorno-jezičnu komunikaciju kod djece u dobi od dvije do tri godine možemo na neke od sljedećih načina: listanjem slikovnica, imenovanjem slika; ponavljanjem onoga što je dijete reklo tako da ono shvati da smo ga razumjeli (“Hoću jabuku. – Želiš li jabuku? – Izvoliš jabuku…”); ponavljanjem jednostavnih pitanja (“što, tko, gdje”); proširivanjem rečenica dodatnim vrstama riječi (uz imenice, glagole i pridjeve, koristite zamjenice, priloge…); korištenjem prijedloga: dolje, gore, ispod; korištenjem prošlog i budućeg vremena; pomozite djetetu razlikovati veliko i malo, boje, oblike; pomozite djetetu da se uključuje u kraće razgovore; omogućite slušanje kratkih priča; pomognite djetetu da izrazi, imenuje i opiše vlastite emocije; proširite rječnik djeteta; ne zaboravite brojati stvari; budite dobar govorni model.