Djecu polaznika starijih odgojnih skupina vrtića Potočnica Pitomača posjetili su djelatnici Prometne policije VPŽ

Djecu polaznika starijih odgojnih skupina posjetili su djelatnici Prometne policije VPŽ kako bi ih educirali o ponašanju u prometu i značenju prometnih znakova.

Policijski službenik za prometnu preventivu PPRP Virovitica Dario Gazibara govorio je io tome kako raspoznati i poštivati svjetlosnu prometnu signalizaciju u blizini pješačkih prijelaza te o korištenju kaciga za vrijeme upravljanja biciklom, sigurnosnog pojasa i dječjih sjedalica u automobilima. Djeca su razgledala službeno policijsko vozilo i opremu koju koriste policijski djelatnici. Hvala na edukaciji.