Oglas za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2023./2024.Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji da se prijave za upis djece u program predškole (tzv. male škole) dostavljaju u razdoblju od 22. svibnja do 1. rujna 2023. godine putem zahtjeva objavljenog na web stranici Vrtića www.vrtic-pitomaca.hr

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA”

OGLAS ZA MALU ŠKOLU