NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – ODGOJITELJ/ICA predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“…

ODGOJITELJA/ICE predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Igraonica sreće“ Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radi obavljanja privremenih poslova, a najduže do 29. rujna 2023. godine, uz probni rad od 3 mjeseca – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– VŠS odgojitelj predškolske djece (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja)
– jedna godina radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta

DJEČJI_VRTIĆ_-_NATJEČAJ_3.5.2023.