NATJEČAJ za prijam u radni odnos – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

 NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Igraonica sreće“ Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radi obavljanja privremenih poslova, a najduže do 30. rujna 2023. godine, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti:

  • VŠS odgojitelj predškolske djece (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja)
  • jedna godina radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta

NATJEČAJ – ODGOJITELJ-ICA na određeno vrijeme

Izjava o nepostojanju zapreka