PČELICE U PROJEKTU „SAY HELLO TO THE WORLD“

Say hello to the world je međunarodni projekt koji povezuje djecu iz vrtića i škola diljem svijeta. Projekt je osmislio i pokrenuo FINI zavod Radeče, delo za mlade ( FINI Institute Radeče, Work for young children) iz Slovenije 2011. godine. Namjena projekta je motivirati djecu da kroz različite zanimljive aktivnosti nauče prevladati stereotipe, predrasude i netolerantnost što će u konačnici doprinijeti većoj kvaliteti života djeteta, razvoju solidarnosti, učenju poštovanja, pogotovo danas, kad svijet postaje sve otvoreniji i dostupniji.

Projekt se temelji na razvijanju svijesti o osobnom identitetu, učenju o drugim kulturama, uspostavljanju brige za socijalnu pravdu, potiče i promovira interakciju među djecom i razvija njihove socijalne vještine.

Sva komunikacija odvija se putem video poziva koju omogućuje „My hello“ aplikacija. Namjena aplikacije je osigurati nesmetanu i sigurnu međusobnu povezanost sudjelujućih odgojno-obrazovnih ustanova. Aplikacija ima mnogo funkcionalnih prednosti jer omogućuje video pozive, prijenos fotografija, snimaka i dokumenata.

Putem video poziva djeca se mogu vidjeti uživo, mahati jedni drugima i naučiti strane riječi, vidjeti u kakvom okruženju žive…

Projekt je nastao uz pomoć odgojitelja kako bi ga razumijela djeca iz cijelog svijeta. Svaki vrtić i škola koja je uključena u projekt “Say hello to the world” i koja uspješno provodi projekt na kraju dobiva naziv :

“Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola”.

Ciljevi projekta:

• Međunarodno sudjelovanje
• Briga o socijalnoj pravednosti
• Upoznavanjem svojeg okruženja i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
• Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
• Razvijanje  kreativnosti,  stvaralaštva,  ali i  korištenje  stečenog znanja iz različitih područja razvoja
• Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
• Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
• Rješavanje problema netolerantnosti, prevladavanje stereotipa i predrasuda
• Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
• Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
• Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
• Promoviranje svog vrtića, grada I države, običaja, tradicije i kulture

Projekt se provodi kroz aktivnosti pod  nazivom “Pet prstiju”

Program “Pet prstiju” sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja. Svaka tema traje oko mjesec dana te tada slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u projektu putem video poziva. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.

Teme:

1. Prvo javljanje: To sam ja (prvi prst)
2. Drugo javljanje: Ja i moja obitelj (drugi prst)
3. Treće javljanje: Ja i moj vrtić (treći prst)
4. Četvrto javljanje: Ja i moje mjesto (četvrti prst)
5. Peto javljanje: Ja i moja država (peti prst)
6. Šesto javljanje: Zaključak (dlan)

Starija odgojna skupina “Pčelice” s odgojiteljicama Kristinom Saić i Ivanom Maras povezana je sa skupinom “Leptirići” iz Dječjeg  vrtića iz Litve – Ringaudu Pradine Mokykla.

Više o samom Projektu možete pogledati i na njihovoj internetskoj stranici  “Say hello to the world – Pomahajmo v svet”

fdgdgd