NATJEČAJ – ODGOJITELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ KLASA: 112-01/22-01/10, URBROJ: 2189-16-2-22-1 od 05. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ ODGOJITELJA/ICE predškolske djece na određeno puno radno vrijeme (do 31.08.2023. g.)- 2 izvršitelja/ice

NATJEČAJ – ODGOJITELJ NA ODREĐENO VRIJEME