JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ STRUČNI SURADNIK/ICA – psiholog/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ KLASA: 112-03/22-01/08, URBROJ: 2189-16-2-22-1 od 14. travnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“  STRUČNI SURADNIK/ICA – psiholog/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Igraonica sreće“  radi obavljanja privremenih poslova, a najduže do 17 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

JAVNI NATJEČAJ – PSIHOLOG

IZJAVA