JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – STRUČNI SURADNIK – logoped

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ KLASA: 112-03/22-01/01, URBROJ: 2189-16-2-22-1 od 27. siječnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

JAVNI NATJEČAJ – stručni suradnik logoped

IZJAVA