Potpisan ugovor vrijedan 1.894.868,19 kuna: Kreće dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači

U vijećnici Općine Pitomača potpisan je Ugovor za izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica između Općine Pitomača kao naručitelja te tvrtke Komfort d.o.o., iz Zagreba, Zagrebačka avenija 92, kao izvođača radova. Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica“, ponuda tvrtke KOMFORT d.o.o. odabrana je kao ekonomski  najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti.

Vrijednost  potpisanog ugovora  iznosi 1.894.868,19 kuna. Dio sredstava za provedbu projekta, u iznosu od 500.000,00 kuna, osiguran je sukladno zaključenom Ugovoru sa Središnjim državnim uredom  za demografiju i mlade kroz projekt Ulaganja u objekte dječjih vrtića prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini, dok razliku osigurava Općina Pitomača. (pitomaca.hr)