Siječanj u Bubamarama

U našoj skupini siječanj je započeo vrlo radno i živo… Sa završetkom blagdana, polako je rastao i broj djece u skupini.Bilo je tu mnogo pjesme i veselja(proslavili smo nekoliko rođendana) te raznih aktivnosti vezanih uz temu “ZIMA” i vremenskih prilika koje nam ovo god.doba donosi.