ZELENA ČISTKA-u dječjem vrtiću „Potočnica”

Jedan od glavnih ciljeva kampanja Zelene čistke je osvješćivanje pravilnog odnosa prema okolišu te odgoj i obrazovanje za isti. Ova godina je deveta u kojoj se diljem zemlje nastoji osvijestiti važnost čistog okoliša i okupiti građane, posebice najmlađe u zajedničkom cilju za bolju i zeleniju budućnost.

Ovogodišnju kampanju obilježila je epidemija koronavirusom. Prilagodivši se situaciji, vraćamo se pomalo i aktivnostima u sklopu kampanje, imajući na umu važeće epidemiološke mjere. Sudjelovanje najmlađih u akcijama čišćenja uvijek je od iznimne važnosti budući da su upravo oni generacije koje treba osnažiti za aktivan doprinos očuvanju okoliša kroz pravilno odvajanje i odlaganje otpada.

IMG 111abea3503e0a7107cf827d1b461eae V IMG 79ab90a6ff41f4b59421e0735f6c73ac V IMG 63a34d7c7e65d1f3b2ac6b0091b54703 V IMG 22e57a081b16e0a52be3116037610f23 V IMG 6a85a5ae0ff2e2f8bb17342903564629 V

IMG a3d75e61e6f25796b6df8c15c86892f1 V IMG f59d42be5dd51dfe02a1e53b049f60b0 V IMG f332b884ecb460fa5b9790cf9c895966 V