ENGLESKA IGRAONICA 1 – početni program

U sklopu projekta “Igraonica sreće” u našem vrtiću,započeli smo provedbu programa ranog učenja Engleskog jezika,početni program. Ponudom kraćeg programa ranog učenja engl.jezika potićemo interes djece za druge kulture i zemlje,razvijamo osjećaj za englski jezik i usvajanje temeljne komunikacije djeteta na engleskom jeziku.

Predškolska dob je najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor,intonaciju,a prisutan je i osjećaj sigurnosti,samopouzdanja i spontanosti što je najbolja osnova za svako učenje.Isto tako,stvaramo uvjete u kojima dijete ima priliku slušati,ćuti i govoriti engleski jezik!

20200121 162026 20200121 161919 20191203 161212 20191203 161131 rotated

 

igraonica srece eu lenta