JAVNI OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07. i 94/13) i članka 6. Pravilnika o kriterijima za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/11), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ raspisuje

JAVNI OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2019./2020.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ (u nastavku: Dječji vrtić) za pedagošku godinu 2019./2020. otvoren je u vremenu od 03. lipnja do zaključno 18. lipnja 2019. godine.

JAVNI_OGLAS_ZA_UPIS_DJECE_U_DJEČJI_VRTIĆ_OD_03._LIPNJA_DO_18._LIPNJA_2019. godine