„ŠKOLA U ŠUMI, ŠUMA U ŠKOLI“

Povodom svjetskog dana šuma te Svjetskog dana voda u Dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači održano je predavanje o šumama djeci starije i najstarije vrtićke skupine. Predavanje je vodila koordinatorice projekta „Škola u šumi, šuma u školi“ na području Uprave šuma podružnice Koprivnica, Sonja Rukavina, stručna suradnica za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

U predavanju su još sudjelovali i Valentina Majcen, stručna suradnica za zaštitu na radu na UŠP Koprivnica te Željko Kovačev, upravitelj Šumarije Pitomača. Prilikom prezentacije djeca su upoznata sa glavnom podjelom šuma, biljnim i životinjskim svijetom koji obitava u šumi, angažmanom i radom šumara koji brinu o šumi te sa mjerama zaštite šuma. Upravitelj Šumarije Pitomača Željko Kovačev je Dječjem vrtiću donirao sadnicu Pančičeve omorike te je ista i posađena na obostrano zadovoljstvo polaznika dječjeg vrtića te njihovih odgajateljica.

IMG c7ea075c8ad51ae2ae1942172aba8e21 V IMG 629635dab9f9e5b6aa12cc7b57847bec V IMG 63f0ae4f2cdaa9d9587474efb84df855 V IMG 36ab7a331bce7bf6d691f65f2b618f6e V IMG 20190322 102808