Djecu polaznike starijih odgojnih skupina, kao i djecu polaznike Programa Predškole posjetili djelatnici Prometne policije VPŽ

Djecu polaznike starijih odgojnih skupina, kao i djecu polaznike Programa Predškole posjetili su djelatnici Prometne policije VPŽ kako bi ih educirali o ponašnju u prometu i značenju prometnih znakova. Policijski službenik za prometnu preventivu PPRP Virovitica Dario Gazibara govorio je i o tome kako raspoznati i poštivati svjetlosnu prometnu signalizaciju u blizini pješačkih prijelaza te o korištenju kaciga za vrijeme upravljanja biciklom, sigurnosnog pojasa i dječjih sjedalica u automobilima. Djeca su znatiželjno razgledala službeno policijsko vozili i opremu koju koriste policijski djelatnici.