Sovice i magneti

Uredili smo centar istraživanja svojstva materijala u kombinaciji sa magnetom. Djeca su spoznala snagu magneta pokretanjem vozila naglavce, suprotno zakonima fizike. Ako Japanci mogu imati vlakove koje pokreću magnetima, i mi ćemo ih imati čim ovi mali genijalci stasaju. Za njih ništa nije nemoguće. U svim aktivnostima koristimo otpadne i pedagoški neoblikovane materijale kojim dajemo drugačiju ulogu i svojstva. U tome nam pomažu naši roditelji koji uvijek pripomažu i sudjeluju u sakupljačkim aktivnostima. A poigrali smo se i sa geometrijskim likovima koji datiraju od osnivanja Dječjeg vrtića, s kojima su se i neke odgojiteljice igrale kada su pohađale ovaj vrtić. Kvalitetna igračka nema rok trajanja.