Djeca doktori

Novi centar doktora iznimno je privlačan djeci. Kroz igru omogućeno im je da se suoče sa strahovima koje djeca inače imaju od doktora. Najviše su uživali u pikanju injekcijama prijatelja, ali i teta. Prosudite sami.