NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje…

NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– KUHAR/ICE u Dječjem vrtiću „Potočnica“, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju do 24 mjeseca, puno radno vrijeme

Uvjeti:
– SSS KUHAR/ICA

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis – original
– završnu svjedodžbu srednje škole – preslika
– domovnicu – preslika
– osobnu iskaznicu – preslika

Natječaj je otvoren od 30. prosinca 2016. do zaključno 09. siječnja 2017. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: „za natječaj za izbor kuhara/ice“, na adresu: Dječji vrtić „Potočnica, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici www.vrtic-pitomaca.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Potočnica“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“