SVETI NIKOLA DOŠETAO RIBICAMA

SVETI NIKO SVIJETOM ŠETA
TRAŽEĆ DJECU SVOJU
I ZA SVAKO DOBRO DIJETE
IMA STVARCU KOJU…