Sportske aktivnosti U “pčelicama”

Sportske aktivnosti U “pčelicama”, u tjednu sporta i obilježavanja Olimpijskog dana, pozitivno utječu na zdravlje kod djece, a poglavito što kod djece utječe i na njihov rast i razvoj. Utjecajem na razvoj djeteta sportske aktivnosti u ranijoj djetetovoj dobi pridonose i lakšem usvajanju motoričkih znanja. Sport ima pozitivan utjecaj na psihološko zdravlje i balans između psihološkog i fizičkog zdravlja.

Bavljenje sportom pomaže u izgradnji karakternih osobina, usvajajući timski rad kao način djelovanja u skupini i svakako uz to pripomaže izgradnji socijalnih vještina kod djece.Različitim poticajima proveli smo veselo i nadasve korisno vrijeme i krenuli zdravo u novu pedagošku godinu. Sretno